Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Αμοιβαία Κεφάλαια και ασφαλιστική αγορά: Τί γίνεται μέσα στην κρίση??

Το θέμα των επενδύσεων απασχολεί το τελευταίο καιρό ιδιαίτερα τον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης, εν μέσω μάλιστα της οικονομικής κρίσης και των νέων ρυθμίσεων που καλούνται να εφαρμόσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Σύμφωνα με έρευνα που έκανε το www.nextdeal.gr η μελέτη της Swiss Re με θέμα ‘Insurance investment in a challenging global environment’ προειδοποιεί ότι ένα περιβάλλον χαμηλών αποδόσεων σε συνδυασμό με την επιβολή αυστηρότερων ρυθμιστικών προτύπων δύναται να παρεμποδίσει τις αποδόσεις που περιμένουν να έχουν οι ασφαλιστές, οδηγώντας το κλάδο σε μειωμένα κέρδη και ταυτόχρονα σε αυξήσεις τιμολογίων.

Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον με αρκετές προκλήσεις για τους διαχειριστές επενδύσεων στην ασφαλιστική βιομηχανία. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά. Ενώ, σύμφωνα με την μελέτη, οι αποδόσεις αυτές ενδέχεται να παραμείνουν ως έχουν μέχρι η οικονομία να ανακάμψει. Οι αλλαγές τώρα που έχουν γίνει στις στα ρυθμιστικά πρότυπα όπως η λογιστική του mark-to-market θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους ασφαλιστές στο να κάνουν σε μεγάλο βαθμό τοποθετήσεις σε επενδύσεις χαμηλού κινδύνου – χαμηλής απόδοσης

Οι ασφαλιστικές –μεγαλύτεροι επενδυτές στις αγορές κεφαλαίων
Στο τέλος του 2009, η ασφαλιστική βιομηχανία παγκοσμίως κατείχε το σχεδόν $23 τρις σε περιουσιακά στοιχεία. Μαζί με τα αμοιβαία κεφάλαια και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, αποτελούν τους μεγαλύτερους επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εταιρείες ασφάλισης ζωής κατείχαν $19 τρις σε επενδύσεις ενώ, οι εταιρείες γενικών ασφαλίσεων $4 τρις. Οι τέσσερεις μέχρι τώρα μεγαλύτερες εγχώριες αγορές είναι οι ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία. Συγκεκριμένα οι επενδύσεις τους ξεπερνούν το $14 τρις ή με άλλα λόγια το 60% του ενεργητικού των ασφαλιστικών στην υφήλιο

Ο υπερβολικές πιέσεις οδηγούν σε λάθος τακτικές
Τα αυστηρότερα λογιστικά και ρυθμιστικά πρότυπα, αλλά και οι υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για ορισμένες επενδύσεις θα μπορούσε να ενθαρρύνει τις ασφαλιστικές εταιρείες να διαθέσουν μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους σε τίτλους τους δημοσίου, ακριβώς σε μια χρονική περίοδο που οι αποδόσεις είναι εξαιρετικά χαμηλές. Και, από την άλλη τα κρατικά ομόλογα δεν αποτελούν πλέον ασφαλή καταφύγια για επενδύσεις. Σύμφωνα με τον Raymond Yeung συγγραφέα της μελέτης, οι αποδόσεις των ομολόγων σε ασφαλείς χώρες όπως η Γερμανία, και οι ΗΠΑ έχουν εξαιρετικά χαμηλές αποδόσεις. Και, ακόμα χαμηλότερες στην Ιαπωνία. Το δε, κλιμακούμενο χρέος επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Προσθέτοντας ότι με το να γίνονται κάποιες τοποθετήσεις περιουσιακών στοιχείων σε αναδυόμενες αγορές ή στην αγορά των ακινήτων, οι ασφαλιστικές έχουν την δυνατότητα να παίρνουν μεγαλύτερες αποδόσεις χωρίς κανένα πρόσθετο κίνδυνο.

Κάθε περιττός περιορισμός τονίζει ο  Raymond Yeung μπορεί να πλήξει τις αποδόσεις επί των επενδύσεων και την δυνατότητα να επιτύχουν  οι ασφαλιστικές ακριβώς εκείνο το προφίλ του που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των πελατών και των μετόχων. Το να ζητείται, όπως ο ίδιος λέει  από τις ασφαλιστικές εταιρείες να τοποθετούνται μαζικά σε τίτλους του δημοσίου, αυτόματα μειώνονται και οι αποδόσεις των επενδύσεων, πιέζοντας για αυξήσεις στα τιμολόγια ζωής και γενικών ασφαλίσεων.

Η άνοδος των τιμών όπως αναφέρει ο ένας εκ των συγγραφέων θα φέρει αρνητικές επιπτώσεις στους κατόχους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Ενώ οι συνταξιούχοι ή όσοι  έχουν αγοράσει πρόγραμμα περιοδικών καταβολών θα στραφούν σε άλλες επενδύσεις υψηλού κινδύνου, εγκαταλείποντας αυτού του είδους τις υπηρεσίες που παρέχουν οι  ασφαλιστικές εταιρείες 

Πώς αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές την κρίση

Η χρηματοπιστωτική κρίση όπως αναφέρει η μελέτη έχει προκαλέσει αλλαγές στο τρόπο που οι ασφαλιστικές εταιρείες διαχειρίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία. Πρώτα από όλα οι ασφαλιστικές πραγματοποιούν επενδύσεις, έχοντας πλέον επίγνωση ότι μια παρόμοια οικονομική κρίση μπορεί να κάνει την εμφάνιση σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Δεύτερον, μερικές ασφαλιστικές εταιρείες με χαμηλό ή αμελητέο μετοχικό κεφάλαιο, αυξάνουν τις κατανομές τους και βελτιώνουν παράλληλα το συνολικό προφίλ κινδύνου τους.
Τρίτον, λόγω των θετικών οικονομικών προοπτικών για τις αναδυόμενες αγορές, οι τοποθετήσεις σε αυτές τις χώρες αυξάνονται.
Τέταρτον, οι ασφαλιστικές εταιρείες ανησυχούν έντονα για τον κίνδυνο του πληθωρισμού και πιστεύουν ότι αυτό εν μέρει μπορεί να αντιμετωπιστεί επενδύοντας σε εμπορεύματα, σε ακίνητη περιουσία, και σε ομόλογα που ακολουθούν το τιμάριθμο.
Τέλος, ένας αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών αναθέτει σε τρίτους τις υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ή τουλάχιστον μέρος του χαρτοφυλακίου τους.

Πηγή: nextdeal.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...