Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Πώς υπολογίζεται ο νέος, έκτακτος φόρος ακίνητων και ποιοι απαλλάσσονται.

Για τον υπολογισμό του τέλος λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης (με βάση τα οποία υπολογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο), το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και ένας συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου.

Ειδικότερα προβλέπεται:


Συντελεστής ειδικού τέλους (€/τ.μ.)   Τιμή ζώνης              

0,5                                                  για ευπαθείς ομάδες                  

3                                                     έως € 500                

4                                                     501-1000                

5                                                     € 1001-1500                      

6                                                     € 1501-2000                      

8                                                     € 2001-2500                      

10                                                   € 2501-3000                                  

12                                                   € 3001-4000                                  

14                                                   € 4001-5000                                  

16                                                   € 5001 και άνω     

Προβλέπεται επίσης συντελεστής παλαιότητας ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:

Για κτήρια 26 ετών συντελεστής 1

Για κτήρια 25-20 ετών συντελεστής 1,05

Για κτήρια 19 - 15 ετών συντελεστής 1,1

Για κτήρια 14 - 10 ετών συντελεστής 1,15

Για κτήρια 9 - 5 ετών συντελεστής 1,2 και τέλος

για κτήρια 4-0 ετών συντελεστής 1,25.

Διευκρινήσεις του Υπουργείου. Ερωτήσεις - απαντήσεις

Σε ποιον επιβάλλεται το τέλος;
 
Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

Έχει ληφθεί πρόνοια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, πολύτεκνους, επιδοτούμενους ανέργους και ανάπηρους;
 
Φυσικά. Είναι προφανές ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το τέλος να είναι απολύτως αναλογικό. Ειδικότερα, για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εισάγεται ειδικός συντελεστής προσδιορισμού του τέλους (€ 0,5), ανεξάρτητα από τον χρόνο δόμησης του ακινήτου (και εφόσον αυτό βρίσκεται σε περιοχή τιμής ζώνης κάτω των € 3.000 ανά τ.μ.), εφόσον πρόκειται για ακίνητο που ιδιοκατοικείται από πολύτεκνο, άνεργο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ (1/1-31/8 για το 2011 ή 1/1-30/4 για το 2012), ή άτομο ανάπηρο ή βαρυνόμενο φορολογικά από ανάπηρο.
                     
Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους;
 
Οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το έκτακτο ειδικό τέλος ταυτίζονται με τις απαλλαγές που προβλέπονται στο νόμο (παρ. 7, άρ. 24, ν. 2130/1993)*

Σε τι είδους ακίνητα επιβάλλεται το τέλος;
 
Επιβάλλεται πάνω στις δομημένες επιφάνειες που ηλεκτροδοτούνται για οικιακή ή εμπορική χρήση και οι οποίες αποτελούν την βάση και για το τέλος της ακίνητης περιουσίας υπέρ των Ο.Τ.Α. (άρ. 24, ν. 2130/1993).

Πώς γίνεται ο υπολογισμός του τέλους; 
 
 
Διαβάστε περισσότερα στο www.star.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...